Jedno z pierwszych zdjęć z okresu powstania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu
12.X.1956
- Spotkanie młodzieży i grona pedagogicznego z przedstawicielami Wojska Polskiego.

powrót