Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel. (075) 732-35-00

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice   Wzorowi uczniowie Najlepszy sportowiec

Od września 2016 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu "Mały Mistrz" współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.
Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

 Bloki te to:

Rowerzysta-Turysta,

Gimnastyk-Tancerz,

Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz,

Piłkarz,

Lekkoatleta,

Pływak-Wodniak.

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby program dopasowany był do możliwości placówki oświatowej.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program Małego Mistrza pomaga w:

• dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
• monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół   podstawowych,
• zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

 

Klasa Ia rozpoczęła program 1 września 2016 r.

 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – mgr J. Sołkiewicz
Nauczyciel wychowania fizycznego – mgr P. Kasperek

 

Zapraszamy wszystkich do współpracy, a szczególnie rodziców uczniów   klasy Ia.
Wspólnie możemy pomóc naszym Małym Mistrzom!

 


 

 

Szkoła Podstawowa nr2 w Bolesławcu