Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel.(075)  732-35-00

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice  Sport w SP2 Najlepszy sportowiec

KONKURS-NAJLEPSZY SPORTOWIEC-REGULAMIN

 

Tytuł   najlepszego  sportowca  w danym roku szkolnym otrzyma  uczeń , który zgromadzi  największą liczbę  punktów według  poniższych zasad  (  ⃰⃰) :

1.      Za  reprezentowanie  szkoły w zawodach :

   - miejskich                10 pkt

- powiatowych          30 pkt

- rejonowych             50 pkt

- wojewódzkich         70 pkt

- ogólnopolskich 250 pkt

2 . Za zajęcie miejsca w poszczególnych   zawodach :

-         miejskich :

  I  -  20 pkt                IV  -  10 pkt

  II   -  15 pkt               V   -   8  pkt

III   - 12 pkt              VI   -   5  pkt

-         powiatowych :

  I  - 30 pkt                IV  - 15 pkt

II  - 25 pkt                 V  - 12 pkt

III  - 20 pkt               VI  - 10 pkt

-         rejonowych :

I  - 45 pkt                IV  - 30 pkt

II  - 40 pkt                 V  - 25 pkt

III - 35 pkt               VI  - 20 pkt

-         wojewódzkich :

I  - 100 pkt             IV  - 70 pkt

II  -  90 pkt               V  - 60 pkt

III  -  80 pkt              VI  - 50 pkt

VII do X     -  40 pkt

X do XX  -  30 pkt  

       -   ogólnopolskich :

I  - 250 pkt             IV  - 150 pkt

II  -  200 pkt               V  - 125 pkt

III  -  175 pkt              VI  - 120 pkt

VII do X     -  110 pkt

X do XX  -  100 pkt  

XX do XX X - 75 pkt

inne - 50 pkt

( ⃰⃰)Minimalna - wymagana liczba punktów = 600

nasz @: Szkoła Podstawowa nr2 w Bolesławcu