Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel.(075) 732-35-00

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice    Wzorowi uczniowie Najlepszy sportowiec

 28 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Bolesławcu odbył się KONKURS PIOSENKI O OJCZYŹNIE dla klas I – III pt. „O Tobie Ojczyzno śpiewam”.

W konkursie uczestniczyło 11 zespołów wokalnych (6-7osobowych) z poszczególnych klas. Uczniowie byli przygotowani przez wychowawców i śpiewali piosenki o Ojczyźnie.

 Głównymi celami konkursu była popularyzacja patriotycznych postaw dzieci poprzez muzykę i zainteresowanie tematyką historyczną oraz rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do Ojczyzny, regionu i miejscowości w której żyją. Poprzez prezentacje wokalne piosenek i rozwijanie aktywności twórczej możliwe było integrowanie środowiska szkolnego.

 Oceny występów kolejnych zespołów dokonało Jury powołane przez organizatorów konkursu: Alinę Dybał i Joannę Filistyńską.

 I miejsce zdobyła klasa III b przygotowana przez p. Alinę Dybał

 II miejsce zdobyła klasa II c przygotowana przez p. Beatę Wysocką

 III miejsce zdobyły klasy:

 I a przygotowana przez p. Joannę Sołkiewicz

 II d przygotowana przez p. Monikę Grzyb

 III d przygotowana przez p. Joannę Filistyńską

Wszystkie zespoły z klas otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.

 ORGANIZATORZY: Alina Dybał i Joanna Filistyńska

Szkoła Podstawowa nr2 w Bolesławcu