Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel.(075) 732-35-00

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice  Wzorowi uczniowie Najlepszy sportowiec

Sportowe soboty 2016

Terminy zajęć

Godzina

Temat

Działania profilaktyczne i wychowawcze

Prowadzący

Uwagi 

7 maj 2016

 

900 -1100

Operowanie piłką. Prowadzenie i drybling– pił. nożna.

Rozwijanie u dzieci samoświadomości własnych emocji i uczuć Dokładność podczas wykonywania ćwiczeń.

A. Skirpan

 

14 maj 2016

 

900 -1100

Kształtowanie zwinności – łączenie różnych form ruchu

Pokonywania własnych słabości – drogą do osiągania zamierzonych celów.

K. Prokowski

 

21 maj 2016

 

900 -1100

Przyjęcie piłki różnymi częściami ciała– pił. nożna.

Zrozumienie przez uczniów źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych i społecznych.

R. Gorski

 

28 maj 2016

 

900 -1100

Odbicia piłki sposobem oburącz górnym w postawie wysokiej-piłka siatkowa.

Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję. Samokontrola prawidłowego ułożenia rąk i ciała.

A. Skirpan

 

4 czerwiec 2016

900 -1100

Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym - piłka siatkowa

Umiejętność przyznania się do własnych błędów.

K. Prokowski

 

11 czerwiec 2016

900 -1100

Nauka przyjęcia-nagrania piłki- piłka siatkowa.

Rozwijanie śmiałości i pewności siebie. Samoocena wykonywanych ćwiczeń.

A. Skirpan

 

18 czerwiec 2016

900 -1100

Pływanie kraulem na grzbiecie.  Łączenie ruchów ramion i nóg do kraula na grzbiecie z deską.

Poznanie zasad skutecznej komunikacji.

R. Gorski

Basen

17 wrzesień 2016

900 -1100

Nauka zagrywki dolnej- piłka siatkowa.

Turniej małych gier.

Dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

R. Gorski

 

24 wrzesień 2016

900 -1100

Nauka zagrywki tenisowej - piłka siatkowa.

Turniej tenisa stołowego

Uświadomienie zagrożeń wynikających z palenia papierosów.

Dbanie o równomierny rozwój fizyczny.

A. Skirpan

 

1 październik 2016

900 -1100

Turniej małych gier 3x3- piłka siatkowa

Turniej tenisa stołowego

Współdziałanie z partnerem w celu bezpiecznej realizacji zadania.

 

R. Gorski

 

 

8 październik 2016

900 -1100

Uderzenia głowa z miejsca i wyskoku - piłka nożna.

Tenis stołowy – nauka zagrywki i odbić piłeczki.

Świadome uczestnictwo w doskonaleniu swoich umiejętności.

 

A. Skirpan

 

15 październik 2016

900 -1100

Turniej małych gier 4x4 - piłka siatkowa

Tenis stołowy – nauka odbić piłeczki.

Samodzielność podejmowania działań.

 

K. Prokowski

 

22 październik 2016

900 -1100

Gry szkolne w mini piłkę nożną.

Testy sprawności ogólnej- czwórbój.

Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania. Umiejętność pokonywania zmęczenia.

  

A. Skirpan

 

5 listopad 2016

900 -1100

Nauka gry w palanta - gry szkolne.

Gry i zabawy bieżne.

Rozwijanie umiejętności przygotowania bezpiecznego miejsca do ćwiczeń.

R. Gorski

 

 12 listopad 2016

900 -1100

Koordynacja pracy ramion w kraulu na grzbiecie z deską.

Rozwijanie empatii. Zdyscyplinowanie jako jeden z warunków bezpieczeństwa.

 A. Skirpan

Basen

19 listopad 2016

900 -1100

Prowadzenie piłki slalomem i strzał na bramkę - unihokej.

Turniej małych gier – unihokej.

Stosowanie samoochrony, odpowiedzialność za zdrowie własne i innych .

 

K. Prokowski

 

26 listopad 2016

900 -1100

Gry szkolne – unihokej.

Turniej tenisa stołowego.

Mój wkład w wynik zespołu .

 

A. Skirpan

 

3 grudzień 2016

900 -1100

Odbicia oburącz w postawach stabilnych.

Turniej małych gier 1x1; 2x2 piłka siatkowa.

Aktywizacja do pokonywania własnych słabości i zmęczenia. Współdziałanie w grupie.

A. Skirpan

 

10 grudzień 2016

900 -1100

Świąteczny turniej w mini siatkówkę 3 x 3

Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję. Prawidłowe zachowania w czasie  gry.

R. Gorski

 

17 grudzień 2016

900 -1100

Zwinnościowe tory przeszkód.  Gry i zabawy w/g propozycji uczniów.

Uwrażliwienie uczniów na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy. Samoocena i samokontrola umiejętności i zdolności motorycznych.

A. Skirpan