Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu

                                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                      im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

                                               59-700 Bolesławiec ul. Bankowa 8  Fax/tel.(075) 732-35-00

        
 Strona główna Informacje o szkole  Dla uczniów Informacje-rodzice  Wzorowi uczniowie Najlepszy sportowiec

 Projekty edukacyjne


 Akademia Bezpiecznego Puchatka"


   Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

 


   

   Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu bierze udział w projekcie „ Szkoła Współpracy”. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola. Oficjalna strona projektu „Szkoła Współpracy” http://szkolawspolpracy.pl/.

 


"UNIWERSYteckie Sp2”
 
   W roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie projekt pod nazwą „UNIWERSYteckie Sp2”. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dydaktycznego nauczycieli MZS nr 3 oraz naukowego wyższych uczelni, ośrodków edukacyjnych do wzbogacenia i urozmaicenia dydaktyki. Zapraszamy rodziców naszych uczniów do wzbogacenia oferty zajęć. Zajęcia przeprowadzane będą od listopada do czerwca. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje wpiszą się w zainteresowania naszych uczniów.


 

   Nasza szkoła włączyła się w projekt Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) – „Solidarna Szkoła”. Celem programu jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji. Autorzy projektu zachęcają wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do zaangażowania się w inicjatywy kształtujące u uczniów poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie CEO lub na fanpage'u „Solidarnej Szkoły” na Facebooku.


http://www.ceo.org.pl/pl/solidarna

https://www.facebook.com/pages/Solidarna-Szko%C5%82a/278353492321775?ref=hl

 

Szkoła Podstawowa nr2 w Bolesławcu